Bbit
7Zipper File Explorer v3.10.40 [AdFree]


7Zipper File Explorer v3.10.40 [AdFree]

7Zipper giúp bạn duyệt
(7Zipper không chỉ là un7zipper mà còn là ứng dụng tổng quản lý để quản lý tập tin, và nó đòi hỏi một số quyền)
7Zipper File Explorer v3.10.40 [AdFree]
Thẻ SD, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên, nén, giải nén, 7z, kiểm tra sử dụng, sao lưu và khởi chạy ứng dụng
Các tính năng:
- Chọn nhiều
- Sao chép, di chuyển, dán (file, thư mục)
- Mở, đổi tên, xóa (file, thư mục)
- 7z, nén, giải nén, gửi
- Sử dụng thẻ SD
- Sao lưu ứng dụng
- Lưu trữ
nén, 7z
- Giải nén
File zip, alz, egg, tar, tar.gz, tar.bz2, gz, bz2, rar, jar, 7z, LZH
hỗ trợ chia tài liệu nén (z01, z02 ... zip.001, zip.002 ..)
- Xem ảnh (hỗ trợ gif động)
- Xem text
- Xem swf (flash)
- Hệ thống thông tin (CPU, bộ nhớ, pin, mạng vv.)
- Buộc tắt ứng dụng
- Ftp client
- Ftp server (bạn có thể quản lý các tập tin của điện thoại của bạn bằng wifi)
- Http server (bạn có thể quản lý các tập tin của điện thoại của bạn bằng wifi)
- Ảnh lịch (tất cả các bức ảnh của bạn sẽ được sắp xếp theo ngày tự động, bạn có thể duyệt các bức ảnh của bạn theo lịch.)
- Hex Viewer
- Bộ nhớ lưu trữ thẻ SD
- Quản lý khởi chạy ứng dụng mặc định
- Thay đổi cỡ ảnh
- Tìm kiếm tập tin và tìm câu chữ trong văn bản

Translation note.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oeNJNc6Lt8IDgqhY3R54GWIOVsimp4ad_oQ_H2EoMG8/edit?usp=sharing
Tải về miễn phí ☠️ 

 Google Drive (Tốc độ cao) ☠️
Bình Luận: